Disclamer

www.suzannasslipjes.nl

beperking aansprakelijkheid fouten

Ik besteed de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie, actualiteit die op deze website staan. Hoewel deze informatie met de grootste mogelijke zorgvuldigheid is samen gesteld, staat s select  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volledigheid, juistheden of actualiteit van de informatie.

De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten verleend worden s select aanvaard geen aansprakelijkheid door schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen s select en de ge gebruiker van de website ontstaan.

 auteursrechten

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website eigendom van s select . Teksten, afbeeldingen, video’s, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Dit betekent dat kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, inclusief gebruik van gedeeltes van deze website in andere websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, verboden zijn, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door s select. Een schriftelijk verzoek daartoe kun je opvragen door het contact met mij op te nemen.

De foto’s op onze website zijn voornamelijk afkomstig van de volgende fotografen:

S select

E-mail:

Deze e-mail en mogelijk meegezonden bestanden zijn vertrouwelijk. Zij bevatten informatie die alleen bedoeld is voor de geadresseerde. Heeft u een e-mail ontvangen en bent u niet de geadresseerde, stel dan de zender van de e-mail op de hoogte via e-mail of telefoon en verwijder de e-mail van uw systeem. Openbaarmaking, verveelvoudigen, verstrekken aan en/ of gebruik door derden van de informatie in de e-mal zonder toestemming van de afzender, is niet toegestaan.

Ik kan niet garanderen dat de e-mail, mogelijke bijlage(n), software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via toegankelijk zijn, virusvrij zijn, ondanks dat ik daar grote zorg aan besteed om dit risico zo beperkt mogelijk te houden. IK aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan als gevolg van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten die verband houdt aan het elektronisch verzenden van het e-mail bericht.

Postbus 10

7437 ZG Bathmen

Telefoon: +31 (0)630771329 (Alleen bereikbaar via contact formalier)

Bezoek niet mogelijk.